A szakdolgozat formai követelményei

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a tanszék határozza meg. Feltöltés/beadás előtt kérünk mindenkit, hogy tájékozódjon a rá vonatkozó előírásokról, egyeztessen témavezetőjével.

A szakdolgozat címlapjának mintáját lásd a mellékletben.

Régi rendszerű, egyetemi szintű, illetve MA képzés: A szakdolgozat terjedelme: 35-60 oldal, egy oldal kb. 26 sor, 1,5-ös sorközzel 12-es betűméret.

BA szakok szakdolgozati követelményei: A képzés munkanyelvén legalább 20, de legfeljebb 35 oldal terjedelemben, 12-es betűméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom és irodalomjegyzék a 20-35 oldal terjedelmen felül értendő.

Margók mérete:
Felső: 2,5 cm
Bal: 3 cm
Jobb: 2 cm

A szakdolgozatot  (PDF formátumban) 2019. november 18 – december 2. 15:00 óráig kell feltölteni a Modulo-ba.

A szakdolgozat 2 fűzött példányát és a CD-re másolt elektronikus változatát tanszékünkön kell leadni legkésőbb 2019. december 2. (hétfő) 15:00-ig úgy, hogy a szakdolgozatot és az esetleges mellékleteket már feltöltötte a Modulo-ba. Az a hallgató, aki ismételt záróvizsgát tesz, újból be kell jelentkeznie záróvizsgára és a szakdolgozatát is fel kell töltenie, illetve a plágium nyilatkozatot újból le kell adnia.
A határidő meghosszabbítására nincs mód!

A hallgató köteles az aláírt szakdolgozati nyilatkozatát (plágiumnyilatkozat) a megadott formátumban leadni a Tanulmányi Osztályon szintén 2019. december 2. (hétfő) 15:00 óráig, melyben fegyelmi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szakdolgozat saját munkája. Ha ennek ellenkezője bizonyosodik be, a hallgató szakdolgozat elégtelenre értékelendő, s ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
A nyilatkozat mintáját lásd a mellékletben.

A határidő után szakdolgozat már nem fogadható be, annak leadása már csak a következő záróvizsga-időszakban lehetséges az akkori beadási határidőben.

Záróvizsgára bejelentkezni a Moduloban kell 2019. október 14 – november 17. (vasárnap) 23:59 óra között.

A záróvizsga 2020. január 13–17. között lesz.

A szakdolgozat-leadással és a záróvizsga-beosztással kapcsolatos további információk:
SZTE BTK honlapja
Tanulmányi Osztály (Dr. Kothencz Mihály osztályvezető, kothencz@arts.u-szeged.hu)

A végzős hallgatóknak szóló tájékoztató letölthető ezen a linken.