Buday-emlékév 2017

Rendezvénysorozat tanszékalapítónk, Buday Árpád és fia, Buday György tiszteletére

80 éve hunyt el az tanszékünk alapítója, a régész, egyetemi tanár Buday Árpád. Grafikus, fametsző fia, Buday György 110 éve született. A rendezvényünk célja, hogy Buday Árpád és fia, Buday György életét és munkásságát bemutassuk. Ennek keretében konferenciával, két kiállítással és egy kiadvánnyal emlékeztünk meg a jeles személyiségekre. Tanszékünk és Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke e jeles alkalomból kétnapos rendezvénysorozatot szervezett 2017. május 17–18-án.

Kétnapos konferenciánkon Buday Árpád és Buday György életét, munkásságát mutatták be az előadók. A tudományos ülés programja a témából adódóan rendkívül sokszínű előadásokból áll össze, mely magában foglalja a régészeti, a művészettörténeti, a művelődéstörténeti, irodalmi, a helytörténeti és a néprajztudományi tárgyú prezentációkat is.

Az egyik kiállításunk a régészprofesszor életét, munkásságát, intézetszervező tevékenységét, római koros kutatásait ábrázolják. A rendezvényünk jelentőségét emeli, hogy egyetemünk egykori professzorára – aki jelentős eredményeket ért el a római kutatásai terén, európai hírű intézetet alapozott meg Szegeden, és jelentős volt az egyetemi közéleti szereplése is – az utókor semmilyen formában nem emlékezett meg.

A másik kiállításunk a néprajzi tanszék szervezésében Buday György egy eddig sehol nem látott vázlatsorozatát mutatjuk be a másik kiállításunkon. A rajzsorozatot a fametsző 1927−1928-ban készítette az akkori szeged-alsóvárosi napsugaras oromzatokról, pontos adatolással. Kiállításuk és könyv formában való megjelentetésük által a Szeged egyik fontos szimbólumává vált napsugaras oromzatok hagyományos motívumaiba nyerhetnek betekintést az érdeklődők. A kiállítás anyagából készített kiadvány ennek az újraéledő hagyománynak lehet autentikus forrása, valamint a lokálpatrióta szegediek és a turisztikai céllal ide látogatók is különleges képet kaphatnak Szeged egykor népi építészetéről.