Ősrégészeti kutatás

A képzésben együttműködő partnerünk az SZTE Földtani és Őslénytani Tanszéke (Sümegi Pál: kutatási területe a negyedidőszak geológiája és őskörnyezettana, a régészeti geológia, a régészet és a földtudományok kapcsolata). Geoarcheológia kiegészítő képzés indult, és doktori iskola működik e témakörökben. Az Ásvány-, Kőzettani és Geokémiai Tanszék által 2008-ban beszerzett korszerű röntgenfluoreszcens berendezés (XRF) kiválóan alkalmas régészeti leletek, minták (elsősorban fémtárgyak) kvalitatív-kvantitatív elemzésére. Szoros a kapcsolatunk az MTA Geokémiai Intézetével, amely több őskoros szakdolgozónkat támogatta archeometriai vizsgálatokkal.

Kulcsár Valéria az eurázsiai steppei régészet specialistájaként kutatja a steppe vaskori kultúráit.