Barbaricum és népvándorláskor

 1. Ismertesse Pannonia megszállásának folyamatát és régészeti emlékeit Augustus hadjáratától a Duna határ kiépüléséig. Sorolja fel egy római tábor részeit és felépítését.
 2. Kövesse végig és jellemezze a pannoniai tartományok urbanizációját (térjen ki röviden a vicusok és a villák kérdéskörére is). Egy szabadon választott pannoniai városon keresztül mutassa be egy római város felépítését.
 3. Pannonia szerepe a Római Birodalom kereskedelmében. Mutassa be és jellemezze a terra sigillatak importján keresztül a pannoniai tartományok kereskedelmi kapcsolatait a Kr.u. 1–3.században.
 4. Jellemezze az alföldi szarmaták és a provinciák kapcsolatát a Kr.u. 1-5. század között. Legfontosabb történeti források és a szarmata lelőhelyeken előforduló római leletcsoportok.
 5. Szerkezet és életmód a szarmata településeken: régészeti leletek, ásatási megfigyelések.
 6. A temetkezési szokások változása a szarmata temetőkben a Kr.u. 1–5. század során (a sírok jelölése, a temetők szerkezete, férfi, női és gyermek viselet, mellékletek).
 7. Császárkori germánok: kvádok, vandálok, vizigótok a Kárpát-medencében. írott források, régészeti emlékek.
 8. A Kr.u. 5–6. sz (568-ig) története az írott források tükrében.
 9. A Kr.u. 5–6. sz (568-ig) települései: lelőhelyek, településszerkezet, építménytípusok, fontosabb leletek, lelettípusok.
 10. A Kr.u. 5–6. sz (568-ig) temetői: temetkezési szokások, a temetők mérete, „magányos sírok”, sírcsoportok, sírformák, mellékletek, hitvilág emlékei a sírokban.
 11. Kr.u. 5–6. sz (568-ig): A női és férfi viselet változásai és ezek régészeti emlékei. A korszak fegyvertípusai.
 12. Kr.u. 5–6. sz (568-ig): Az ötvösség emlékei: ékszertípusok, technikai fogások.
 13. Kr.u. 5-6. sz (568-ig): Az anyagi kultúra fontosabb leletcsoportjai: a fazekasság, csontművesség, textilkészítés, kovácsmesterség régészeti emlékei.
 14. Az Avar Kaganátus története az írott források alapján, a korszak régészeti periodizációja.
 15. Avar kori temetők, temetkezési szokások.
 16. Avar kori települések. Lelőhelyek, településszerkezet, építménytípusok, leletek.
 17. A férfi és női viselet változásai az avar korban. Az avar ötvösség, ékszertípusok.
 18. Az avar kori elit temetkezései, kincsleletek.
 19. Bizánci és germán hatás az avar kori leletanyagban, és azok történeti háttere.