Tájékoztató végzős hallgatók részére

Szakdolgozat

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a tanszék határozza meg. Feltöltés/beadás előtt kérünk mindenkit, hogy tájékozódjon a rá vonatkozó előírásokról, egyeztessen témavezetőjével.

A szakdolgozat címlapjának mintáját lásd a mellékletben.

Régi rendszerű, egyetemi szintű, illetve MA képzés: A szakdolgozat terjedelme: 35-60 oldal, egy oldal kb. 26 sor, 1,5-ös sorközzel 12-es betűméret.

BA szakok szakdolgozati követelményei: A képzés munkanyelvén legalább 20, de legfeljebb 35 oldal terjedelemben, 12-es betűméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom és irodalomjegyzék a 20-35 oldal terjedelmen felül értendő.

Margók mérete:
Felső: 2,5 cm
Bal: 3 cm
Jobb: 2 cm

A szakdolgozati témaválasztó lap innen letölthető.

A szakdolgozatot  (PDF formátumban) 2022. november 1 – november 30. (szerda) 15 óra között kell feltölteni a Modulo-ba.

A szakdolgozat elektronikus változatát a Régészeti Tanszék, valamint a témavezető e-mail címére is el kell küldeni legkésőbb 2022. november 30. (szerda) 15 óráig úgy, hogy a hallgató a szakdolgozatot és az esetleges mellékleteket már feltöltötte a Modulo-ba.
A Régészeti Tanszék e-mail címe: szte.btk.regeszeti.tanszek@gmail.com
A témavezetők e-mail címe a honlapon a Munkatársak/Oktatóink fül alatt található a megfelelő oktató kiválasztásával.
Nyomtatott verziót nem szükséges leadni.

Annak a hallgatónak, aki ismételt záróvizsgát tesz, újból be kell jelentkeznie záróvizsgára és a szakdolgozatát is fel kell töltenie, illetve a plágium nyilatkozatot újból le kell adnia.
A határidő meghosszabbítására nincs mód!

A plágiumnyilatkozatot mindenki köteles a szakdolgozat elejére beilleszteni. Azaz a plágiumnyilatkozatot ki kell nyomtatni, kék tollal alá kell írni, majd beszkennelve csatolni kell a szakdolgozathoz.
A plágiumnyilatkozatban a hallgató fegyelmi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szakdolgozat saját munkája. Ha ennek ellenkezője bizonyosodik be, a hallgató szakdolgozat elégtelenre értékelendő, s ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
A nyilatkozat mintáját lásd a mellékletben.

A határidő után szakdolgozat már nem fogadható be, annak leadása már csak a következő záróvizsga-időszakban lehetséges az akkori beadási határidőben.

Abszolutórium

Az abszolutórium megszerzése és bejelentése a Tanulmányi Osztályon a „NYILATKOZAT AZ ABSZOLUTÓRIUM FELTÉTELEINEK TELJESÍTÉSÉRŐL” nyomtatványon történik. A nyomtatványt kizárólag még aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak kell kitölteni és feltölteni a CooSpace megadott színterére (SZTE-BTK Záróvizsga).

A tantervi teljesítéseket a TO-n ellenőrzi:
– Rostás Viktória – rostas.viktoria@szte.hu
– Palotás-Füvesi Annamária – palotas-fuvesi.annamaria@szte.hu

Az abszolutórium leadási határideje
BA képzés esetén 2023. január 3. (kedd) 11:30
MA képzés esetén 2023. január 3. (kedd) 11:30

Az abszolutórium nyilatkozat innen letölthető.

Záróvizsga

Záróvizsgára bejelentkezni a MODULO-ban kell 2022. november 1 – november 30. (szerda) 15 óra között.

A záróvizsga 2023. január 9–13. között lesz.

További információk

A szakdolgozat-leadással, a nyelvvizsga-bizonyítványok elküldésével, illetve  a záróvizsga-beosztással kapcsolatos további információk:
SZTE BTK honlapja
Tanulmányi Osztály (Dr. Kothencz Mihály osztályvezető, kothencz@arts.u-szeged.hu)

A végzős hallgatóknak szóló tájékoztató letölthető ezen a linken.