MA képzés

A régészet MA szakra olyan hallgatók nyerhetnek felvételt, akiknek történelem (régészet) vagy régészet alapszakon elnyert BA szintű oklevelük vagy ennek megfelelő, külföldi egyetemen szerzett végzettségük van. A felvételi szóbeli, motivációs beszélgetés keretében zajlik. Kérjük, hogy a felvételiző a BA szakos szakdolgozatát erre az alkalomra hozza magával.

A régészet MA képzés hálótervének letöltése

A képzés magyar nyelven folyik, kizárólag nappali tagozaton. 4 félév alatt végezhető el. A diplomához 120 kreditet kell a hallgatónak teljesítenie. A Régészeti Tanszék négy akkreditált szakirányt indított, úgymint őskori régészet, Barbaricum és népvándorlás kori régészet, középkori régészet és archaeometria – ezekből kettőt kell a hallgatónak választania. Az egyik szakirány „major” (nagyobb kreditértékű), a másik pedig „minor” (kisebb kreditértékű), szintén a hallgató választásától függően.

A szakirányok „gerincét” továbbra is az (szak)előadások képezik, de ebben a programban már nem kötelező a kronológiai sorrend. Az ismeretek elmélyítése a hallgatók saját kutatómunkájával történik, erre a szemináriumokon nyílik lehetőség. Minden szakirányhoz szabadon választható tárgyak blokkja csatlakozik, a hallgatók egyéni érdeklődésüknek és szakdolgozathoz kapcsolódó kutatási területüknek megfelelően választhatnak a kínálatból.

Minden félévben szükséges az előírt szakmai törzstárgyak (archaeometria, muzeológia, ásatási és múzeumi gyakorlat) teljesítése. A szakdolgozók munkáját szakdolgozati szeminárium segíti.

A képzés a szakdolgozat megvédésével zárul, mely után a hallgató „régészet” (MA) szakos diplomát kap. Ez feljogosítja a szakos PhD képzésbe való belépésre illetve minden olyan munkahely betöltésére, amelynek feltétele a „régészet” (MA) szakos diploma.

A hallgatók bekapcsolódhatnak a szegedi régészhallgatók öntevékeny egyesületének (Partiscon TDK) programjaiba és a tanszéken folyó sikeres tudományos diákköri munkába is. Lehetőséget kapnak arra is, hogy az Erasmus-program keretében ismereteiket, nyelvtudásukat külföldi egyetemeken bővíthessék.