Tanszéki gyűjtemény

Tanszékünk régészeti gyűjteménye a két világháború közötti időszakban jött létre. Az eredetileg közel 12000 tételszámú gyűjtemény főként a tanszék oktatóinak ásatásai anyagait tartalmazza. Köztük Banner Jánosét, akinek a vezetésével sorozatos, szakszerű tanszéki ásatások folytak Hódmezővásárhely határában (például Kökénydomb, Kopáncs–Zsoldostanya). A Csongrád megyei feltárások közül a legnagyobb szabásúnak az ószentiváni ásatások mondhatók, ahol több éven át jelentős területeket, több korszakhoz (az őskortól a középkorig) sorolható objektumokat tártak fel a tanszék régészei. A leltárkönyvi adatokból kiderül, hogy a Csongrád megyei ásatások mellett a tanszék oktatói rendszeresen végeztek ásatásokat Békés megyében is. Erre jó példa Bálint Alajos Bánkút–Rózsamajor lelőhelye, ahol a Móra Ferenc Múzeum későbbi igazgatója honfoglalás kori sírokat tárt fel. A leletanyag másik része magánszemélyek (például Krecsmarik Endre, Győrffy István) és múzeumok (például Magyar Nemzeti Múzeum) ajándékaként került a gyűjteménybe. A régészeti tár magába foglal továbbá egy jelentős számú gipszmásolat kollekciót, melynek egy része külföldi származású (Bécs, Hannover).  Említésre méltó még a tetemes ókori, középkori és újkori darabokat tartalmazó éremgyűjtemény, amely jelen pillanatban a Móra Ferenc Múzeum éremtárában található.

Tanszékünk régészeti gyűjteményének anyaga a paleolitikumtól a későközépkorig szinte az összes korszakot, kultúrát reprezentálja. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a mai Magyarország térségéből találhatók anyagok, hanem például a mai Bulgária, Görögország és Olaszország területéről is. Egykori oktatóink tudatosan törekedtek arra, hogy lehetőség szerint minden korszak tárgyi anyaga képviselje magát a gyűjteményben ezzel is biztosítva a tanszék hallgatóinak széleskörű régészeti anyagismeretét.

A gyűjtemény a tanszék egykori helyén, az Egyetem utca épület harmadik emeleti folyosóján található vitrines tárlószekrényekben foglalt helyet egészen 1995-ig, amikor az anyagot a Móra Ferenc Múzeumba költöztették. Tanszékünkön 2015-re jött létre az az infrastrukturális háttér, amely lehetővé tette, hogy a régészeti gyűjteményünket visszaköltöztessük egykori otthonába. A TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 pályázat keretében 2015. május 25-én szállítottuk át a múzeumból a 162 db dobozból és az 51 db önmagában álló (csomagolás nélküli) tárgyból (főként egész kerámia) álló anyagot. Időközben újabb leletekkel bővült a kollekciónk. 2011-ben Molnár József ajándékozta magángyűjteményét tanszékünknek, mely főként bronzkori, kelta és avar kori leleteket foglal magában.

Az idő a mi tárgyainkat sem kímélte. Mára már lecsökkent a gyűjteményben található leletek száma, és jelentős a mennyisége a beazonosíthatatlan, leltári szám nélküli daraboknak is. Jelenleg zajlik a revízió és feldolgozás. Célunk, hogy mint egykor Buday Árpád és Banner János, a gyűjteményt újból oktatási célokra használhassuk.

2020-ban megjelent a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének gyűjteményét bemutató kötet „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is…” Válogatás a szegedi egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből címmel. Erről itt olvashatnak bővebben.