Honfoglalás kori corpus-sorozat

Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei
(„Korpusz sorozat”)

A honfoglalás kor kutatásának mindmáig egyik legkomolyabb adóssága a magyarországi  közgyűjteményekben megbúvó, zömében közöletlen vagy pontatlanul, esetleg elavult formában közzétett 10–11. századi Kárpát-medencei sírleletek teljességre törekvő feldolgozása, illetve modern tudományos igényeket kielégítő publikálása. E forrásszegény időszak megismeréséhez nélkülözhetetlen a régészeti leletanyag vizsgálata. A 10. század a magyar nép történetének sorsfordító időszaka. Ekkor történt népünknek az új és végleges haza földjére történő beköltözése, s annak a politikai, gazdasági és társadalmi szervezetnek a kialakítása, melynek segítségével lehetővé vált az ezredfordulón a keresztény magyar állam megalapítása. E folyamatok megismeréséhez nélkülözhetetlen azok hagyatékának megismerése, akik az események résztvevői és alakítói voltak. A korszakra vonatkozó alapkutatásokat és az anyagközlő publikációkat közép-európai szomszédaink zöme elvégezte. E komoly, ugyanakkor a korszak kutatása szempontjából elengedhetetlen munka igénye már az 1960-as években felmerült, de a kezdeti lendület gyorsan megtört. A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottsága 1994-ben a munkálatok újraindítására tett javaslatot és megbízta a Kovács László (MTA BTK Régészeti Intézet – Szegedi Tudományegyetem) – Révész László (Magyar Nemzeti Múzeum – Szegedi Tudományegyetem) szerkesztőpárost, hogy vegye kézbe a vállalkozást és gyorsítsa fel a kutatás és kiadás folyamatát. Ezzel a munka újra lendületbe jött és ennek eredményeként napjainkig tizennégy kötet készült el, az utolsó kilenc már a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének gondozásában:

 1. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez. Miskolc 1996.
 2. Kiss Gábor: Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei. Szombathely 2000.
 3. M. Nepper Ibolya: Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei I–II. Budapest – Debrecen 2002.
 4. Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és kora Árpád-kori emlékanyaga. Nyíregyháza – Budapest 2003.
 5. Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői. Budapest 2008.
 6. Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10–11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei I–II. Szeged 2013
 7. Tóth Anikó: A nyíri Mezőség a 10–11. században. Szeged 2014.
 8. Horváth Ciprián: Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Szeged 2015.
 9. Kovács László: A Taktaköz 10–11. századi sír- és szórványleletei, valamint a tiszalúc-sarkadi 11. századi temető. Szeged 2015.
 10. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei I. A Kalocsai-Sárköz a 10–11. században. Szeged-Budapest 2016.
 11. Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Szeged-Budapest 2019.
 12. Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője. Szeged-Budapest 2019.
 13. Révész László: A 10‒11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig. Szeged-Budapest 2020.
 14. Horváth Ciprián: Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Szeged-Budapest 2020.