PhD képzés

Történelemtudományi Doktori Iskola Medievisztika-Régészet Doktori Program képzési terve

A képzési program célja olyan régész szakemberek képzése, akik a korszerű kultúr- és társadalomelméleti, módszertani és interdiszciplináris ismeretek birtokában, a megfelelő idegen nyelvek ismeretében képesek a kulturális és társadalmi folyamatok megértésére, empirikus és történeti kutatására, akár interdiszciplináris elemzésére, figyelemmel a társtudományok által elért hazai és nemzetközi eredményekre. Képesek tudományterületük elméletei és módszertani továbbfejlesztésére, hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolására, tudománytörténetének feltárására. Tudásuk konvertálható az aktuális tudományos kihívásokra.

A képzési program megfelel a Bologna Declaration elveinek, illeszkedik a hasonló EU doktori programokhoz. Érvényesíti az interdiszciplinaritást, épít a nemzetközi együttműködésre, számos kurzusában megújítja a magyar régészetet, biztosítja a diszciplina fejlődését. A tudományos kutatásban az interdiszciplináris, a multidiszciplináris, valamint a transzdiszciplináris megközelítések számos új eredményt hozhatnak. Körülöttük sok új kutatási irányzat alakulhat ki.

A fenti célok elérése érdekében a doktori program a képzés során, annak első részében megfelelő elméleti és módszertani képzést kíván nyújtani, ennek alkalmazását ellenőrzi a doktorandusz tutorális vezetés alatt álló, ám mindinkább önálló kutatómunkája során. Ösztönzi a doktoranduszokat hazai és külföldi konferenciaszereplésekre, s a tanszék  külkapcsolatai révén igyekszik külföldi ösztöndíjakat is elérhetővé tenni számukra. Elért eredményeik publikálásában (konferencia előadások, tanulmányok) saját intézményi, valamint hazai és külföldi fórumain kívánunk lehetőséget biztosítani. Számítunk oktatói tevékenységükre is, elsősorban a BA képzés terén.

A szűkebb tudományágon belül az együttműködünk több hazai régészeti és muzeális intézmény munkatársaival, több külföldi egyetem régészeti doktori iskolájával, illetőleg programjával.

A hazai együttműködő partnerek körébe tartoznak a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum, a szentesi Koszta József Múzeum, az orosházi Szántó Kovács János Múzeum, a kiskunhalasi Thorma János Múzeum, valamint a kalocsai Viski Károly Múzeum, ezekkel aláírt együttműködési megállapodással rendelkezünk. Kiemelt együttműködő partnerünk az MTA BTK, annak intézetei és Őstörténeti Témacsoportja.

Külföldi partnereink közül elsősorban a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), az Università degli Studi di Torino, valamint a Johannes Guttenberg Egyetem (Mainz) régészeti tanszékeire számítunk együttműködő partnerként. Tekintve az Alföld régészeti tanulmányozásának keleti – sztyeppei – szálait, amelyek a rézkortól a középkorig igen fontos szerepet játszottak a régió történetében, kiemelten fontosnak tartjuk a „keleti nyitást” (kapcsolatfelvétel orosz, ukrán és kazah egyetemekkel, illetve kutató intézetekkel).

 

A képzési program személyi háttere

Tagok

Tagok (név) Születési év Tud. fokozat, cím Munkahelyi beosztás A tud. fokozatszerzés, habil. éve
Révész László 1960 CSc., Habil., DSc. tszv. egy. tanár DSc. 2020, Habil. 2008., CSc 1994.
B. Tóth Ágnes 1954 PhD c. egy. tanár PhD 1997
Kulcsár Valéria 1958 CSc., Habil. docens Habil. 2011, CSc 1994
Wolf Mária 1955 PhD docens PhD 2009
Vörös Gabriella PhD c. docens PhD
Felföldi Szabolcs 1975 PhD adjunktus PhD 2013
Pintér-Nagy Katalin PhD adjunktus PhD 2015

 

Meghívott oktatók és témavezetők

Tagok (név) Születési év Tud. fokozat, cím Munkahelyi beosztás A tud. fokozatszerzés, habil. éve
Béres Mária PhD régész
Tóth Csaba PhD muzeológus
Négyesi Lajos PhD muzeológus
Tomka Gábor PhD főigazgató-helyettes
Istvánovits Eszter CSc. muzeológus
Ecsedy István CSc. muzeológus
Markó András PhD muzeológus
Négyesi Lajos PhD hadtörténész
Kovács Gyöngyi PhD igazgatóhelyettes
Magyar Károly PhD főosztályvezető h.
Dieter Quast Habil. PhD muzeológus
Heinrich-Tamáska Orsolya PhD muzeológus