Nyári felvételi előkészítő

Amennyiben a szegedi egyetem régészet alapképzésére jelentkeznek, a levelezőrendszerű felvételi előkészítő során megszerzett pontokat beszámítják a felvételi pontjaikba (maximum 100 pontot). A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Régészeti Tanszéke által szervezett pár napos nyári felvételi előkészítőjét 2024 augusztusában rendezzük meg Szegeden. A három napos előkészítő során a résztvevők előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a szegedi Régészeti Tanszéken, ahol általános, alapozó ismeretket szereznek a Kárpát-medence főbb régészeti korszakainak anyagi kultúrájáról és a régészet módszertanáról. A gyakorlati foglalkozások alapját a tanszék régészeti gyűjteménye biztosítja. A pár napos előkészítő során egy régészeti ásatásra és egy múzeumba is ellátogatunk, így a résztvevők képet kapnak arról, hogy mit csinál egy régész a terepen és a múzeumban.

Jelentkezés módja, bővebb információ

A középfokú oktatási intézmények 11. és 12. osztályos diákjainak a jelentkezését várjuk elsősorban. A felvételi előkészítőre regeszhallgato.leszek.szegeden@gmail.com címen keresztül lehet nevezni.
A jelentkezéskor kérjük, hogy adja meg teljes nevét, iskolájának pontos nevét és címét, valamint történelemtanárának nevét, elérhetőségét.

A jelentkezési határidő: 2024. június

A jelentkezők egy előzetes feladatot kapnak, amit a megadott email-címükre küldünk ki a jelentkezésüket követően az ajánlott szakirodalommal együtt. A kiadott témából elkészített rövid, 1,5–2 oldalas összefoglalót az előkészítő kezdete előtt, a későbbiekben megadott időpontig kell visszaküldeniük a jelentkezőknek a regeszhallgato.leszek.szegeden@gmail.com címre. A résztvevők a három nap során az egyetemi oktatók segítségével ezt a témát fejlesztik tovább, és készítenek belőle PPT-és 10–15 perces kiselőadást a záró beszámolóra.

Az érdeklődők a szintén a regeszhallgato.leszek.szegeden@gmail.com címen kérhetnek további tájékoztatást.

Értékelés szempontjai, pontozás

Elérhető maximális pontszám: 100 (az elért eredményt „intézményi pontként” beszámítják az SZTE BTK régészet alapképzésre jelentkezők felvételi összpontszámába). A 100 pontból 50 pontot kap az, aki részt vesz a három napos nyári felvételi előkészítőn. További 50 pont adható az előkészítő záró beszámolóján, ahol a résztvevők a témájukat egy 10–15 perces PPT-és kiselőadásban ismertetik. Az előadásokat a következő szempontok szerint értékeljük: az előadás tartalma: 0–25 pont; az előadás logikai szerkezete: 0–7 pont; az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság): 0–6 pont; a prezentáció időtartama, mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás: 0–6 pont; az előadás tartalmának szemléltetése: 0–6 pont

Az igazolás módja: A verseny lezárását, eredményhirdetését követően az SZTE Régészeti Tanszékének a vezetője állítja ki az igazolásokat.

Költségek

A Régészeti Tanszék nyári felvételi előkészítőjén való részvétel csupán önköltséggel jár, részvételi díj nincs. A nem Szegedről és vonzáskörzetéből érkezőknek a szállás díját és Szegedre történő utazásuk költségét, valamint az étkezést kell maguknak biztosítaniuk. Az előkészítőn résztvevők egyéb költségét (például foglalkozások költségei, kirándulás / múzeumlátogatás díjai) a Régészeti Tanszék állja.

Előzetes irodalom, online játék

 Magyar régészet az ezredfordulón. Főszerk.: Visy Zsolt. Budapest 2003.
 Régészeti nyomozások Magyarországon. Szerk.: Ilon Gábor. Budapest 2008.
• Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0. Szerk.: Ilon Gábor. Budapest 2010.
• “Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is…” : válogatás a szegedi egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. Szerk.: Kulcsár Valéria – Pintér-Nagy Katalin. Szeged 2020.
• Az SZTE BTK Régészeti Tanszék honlapján található online játékok

A nyári felvételi előkészítő programja

Az első nyári felvételi előkészítőn háromnapos programmal vártuk a jelentkezőket, amelynek keretében az alapozó előadások és anyagismereti órák mellett egy múzeum gyűjteményébe, illetve több kiállításba is betekintést nyerhettek. Emellett egy feltárásra is ellátogattunk, és a résztvevők első régészeti témájú előadását is meghallgattuk. A későbbiekben hasonlóképp változatos programmal készülünk majd az érdeklődők számára.

A tavalyi program letöltése pdf-ben