NTP 2014

A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, NTP-TDK-13 azonosítószámú, TDK-műhelyek támogatására kiírt pályázat három tanszéki rendezvényünk megszervezésében nyújtott segítséget, valamint a pályázat keretében megrendelt eszközök (GPS, külső meghajtó) a hallgatók önálló kutatási tevékenységét segítik elő.

A rendezvények közül egyrészt a Régészhallgatók Országos Találkozójának költségeiben volt a segítségünkre ez a pályázat. Mára már nagy hagyománya alakult ki a magyarországi és határon túli egyetemek régészeti tanszékei között évente megrendezendő Régészhallgatók Országos Találkozójának, amelynek 2014 áprilisában a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke adott otthont. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása kiváló alkalmat adott a hallgatóinknak a csoportos együttműködés hatékonyabbá tételéhez. A többnapos találkozó legfontosabb célja a hallgatók ismereteinek bővítése volt. A rendezvény keretein belül megrendezett konferencián megismerkedhettek a legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményekkel, illetve lehetőséget biztosítottunk egyetemünk hallgatói számára, hogy kutatásukat szakmai körben bemutassák, előadói képességüket gyakorolják, az órákon elsajátított tudásukat kamatoztassák. Hallgatóink közül Majdán Mira és Kujáni Yvett élt ezzel a lehetőséggel, és színvonalas előadást tartottak kutatási témájukból. A találkozó keretein belül továbbá számos kulturális program segítette az egyetemek közötti együttműködés és kommunikáció fejlesztését, építését, a hallgatók közötti kapcsolatteremtést.

Tanszékünk másik rendezvénye – amelynek megrendezését segítette ez a pályázat – Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények című konferencia. A konferencia célja az 1992-ben, szintén Szegeden megrendezett ülés óta eltelt több mint két évtized kutatásainak összefoglalása volt, melyen a korszak neves hazai és külföldi kutatói számoltak be legújabb kutatási eredményeikről. A konferencián elhangzott előadások jól kiegészítették az órai törzsanyagot, és remélhetőleg inspirálóan fog hatni a hallgatókra, hogy ezzel a korszakkal foglalkozzanak TDK-dolgozat keretében (is).

Az SZTE BTK Régészeti Tanszék TDK-konferenciáját 2014. április 16-án rendeztük meg. A konferenciára négy hallgató (Kujáni Yvett, Piros Réka Ágnes, Vadász Emese, Nagy Balázs) jelentkezett, és az általuk írt TDK-dolgozatokat a témavezetőjük (Vörös Gabriella, Marcsik Antónia, B. Tóth Ágnes, Wolf Mária, Kulcsár Valéria), illetve egy-egy a témában jártas opponens (Kulcsár Valéria, Kovács S. Tibor, Forgó Géza, Lajkó Orsolya) véleményezte. A konferencián ezen dolgozatok főbb eredményeit ismertették 20 percben a hallgatók. A dolgozatok értékelése és a konferencián elhangzott előadások értékelése alapján a konferencia zsűribizottsága döntése értelmében mind a négy hallgató dolgozata továbbjutott a 2015-ös OTDK-ra.

Az NTP-TDK-13 pályázat keretében a tanszékünknek sikerült beszerezni két műszaki eszközt: egy GPS-t és egy külső meghajtót. Ezek az eszközök megkönnyítik hallgatóink terepi munkáját. Jelenleg három területen (a vajdasági Ludasi-tó, Orosháza és Kiskunhalas környékén) végeznek terepbejárásokat, és ezek az eszközök használata jelentősen megkönnyíti munkájukat, kutatásaikat.