Partiscon TDK

“PARTISCON” Régészhallgatók Klubja és Tudományos Diákkör

A “PARTISCON” Régészhallgatók Klubja és Tudományos Diákkör egyetemista szervezet, mely 2010. május 27-én alakult meg. Tagja minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szegedi régészhallgató.

A szervezet céljai:

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszékének tudományos, kulturális és közösségi életében való részvétele, illetve szervezési feladatok ellátása.

a) bel- és külföldi kapcsolatok építése
b) a hallgatók tanterven kívüli továbbképzése előadássorozatok, vitaestek, konferenciák, tanulmányi kirándulások szervezése révén
c) a tanszéken tanuló tehetséges régészhallgatók a TDK-n és az OTDK-n történő részvételében szükséges támogatása és/vagy pályázatokban történő részesítése
d) a “PARTISCON” tagjai által kezdeményezett kutatási programok/projektek működéséhez szükséges szervezeti és infrastrukturális háttér biztosítása
e) rendezvények szervezése: elsősök bemutatkozó estje, mikulás-bál, farsang, tanszéki főzőverseny, Régészhallgatók Országos Találkozója,
f) együttműködés más egyetemek régészeti TDK-jával, a társ- és rokontudományok TDK-jával, a HÖK-kel és az EHÖK-kel

A  “PARTISCON” Tudományos Diákkör tisztségviselői:
Varró Balázs – titkár

Vezető oktatók:
Révész László
Pintér-Nagy Katalin

Partiscon TDK e-mail címe: partiscon@gmail.com
A Particon TDK facebook oldala: https://www.facebook.com/partiscontdk