Szeged, Kiskundorozsma, IV. homokbánya

2009 tavaszán a szegedi Móra Ferenc Múzeum megbízásából a tanszék oktatói (Kulcsár Valéria és Sánta Gábor) vezetésével megelőző feltárást végeztek a homokbánya területén. A tanszék hallgatói részben technikusi feladatokat láttak el, részben itt töltötték az ásatási technológia óráikat

Az ásatás területén, 21.000 m2-en 139 objektum (199 stratigráfiai egység) került elő. Ezek közül 13 biztosan a kora bronzkorra (Makó kultúra) keltezhető. A lelőhely nagy részén vaskori objektumok helyezkedtek el. Ezek jelentős hányada (10) ÉK–DNy-i tájolású földbe mélyített ház. A kelta telepobjektumok mellett rendkívül szétszórtan, kora La Tène temető objektumai is előkerültek. A biztosan vaskorinak meghatározható sírok száma 14. A fentieken kívül találtunk egy középkori alapárkos házat és néhány további hasonló korú objektumot.

A leletanyag múzeumi nyilvántartásba vételében Újvári Ferenc, tanszékünkön nemrég diplomázott régész és Hrabák Zita, Jancsó István, Kövér Tamás, Lajtár Enikó, Lesi Anita és Pilling Zoltán hallgató vett részt. Közülük többen a leletanyag különböző részeit választották BA-s szakdolgozatuk témájául. Újvári Ferenc és Pilling Zoltán 2011-ban a Marosvásárhelyen megrendezett nemzetközi vaskoros konferencián foglalta össze az előzetes eredményeit, amelyeket publikáltak is. Reményeink szerint ezek a munkák jelentik majd annak a publikációnak egy-egy fejezetét, amely a feltárást adja közre.