2013/2014. II. félév TDK

2013/2014. II. félévben megrendezett TDK-konferencia

Tanszékünk 2014. április 16-án megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciájára négy régészhallgató nevezett be pályamunkájával. A négy régészhallgató TDK-dolgozatának témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadásának értékelése alapján a zsűribizottság (B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Wolf Mária) döntése értelmében a következő eredmények születtek:

 1. Kujáni Yvett: Női és gyermekviseleti elemek egy 4–5. századi dél-alföldi temetőben. Az amulettek jelentősége a paleopatológia tükrében
  Témavezető: Vörös Gabriella – Marcsik Antónia
 1. Vadász Emese: A támadófegyverzet változása a középkorban. A hosszúkard és kialakulása
  Témavezető: Wolf Mária
 1. Piros Réka Ágnes: Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből
  Témavezető: B. Tóth Ágnes
 1. Nagy Balázs: A Makó – Igási járandó 32. és 33. lelőhely újkori leletanyagának értékelése és helytörténeti vonatkozásai
  Témavezető: Kulcsár Valéria

A bizottság döntése alapján mind a négy hallgató dolgozata továbbjutott a 2015-ös tavaszi OTDK-ra.