2017/2018 II. félév TDK

A konferencián részt vett három régészhallgató TDK-dolgozatának témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadásának értékelése alapján a zsűribizottság (Wolf Mária, Lajkó Orsolya, Pintér-Nagy Katalin) döntése értelmében a következő eredmények születtek:

  1. Pap Evelin Kitti: Főnyed-Gólyásfa Árpád-kori temetőjének régészeti és archaeometriai elemzése
    Témavezető: Wolf Mária
  2. Varga Bianka Zsuzsanna: Dombóvár-Gólyavár kerámialeleteinek régészeti és archaeometriai feldolgozása
    Témavezető: Wolf Mária
  3. Gál Andrea: Régészeti adatok a 14–15. század temetkezési rítusához
    Témavezető: Wolf Mária

A bizottság döntése alapján mind a három hallgató dolgozata továbbjutott a 2019-es tavaszi OTDK-ra.