NTP 2016

Az NTP-HHTDK-15-0008 pályázat keretében 2016 tavaszán egy kiállítást rendeztünk, egy panteont hoztunk létre, valamint szakkönyveket rendeltünk.

A pályázat keretében tanszékünk korai történetét bemutató kiállítást rendeztünk a Klebelsberg Könyvtár átriumában Elsodort Intézetek. A kolozsvári és a szegedi Régészeti Intézet első ötven éve (1899-1949) címmel. A kiállítást Keveházi Katalin (főigazgató, Klebelsberg Könyvtár) és Révész László (tanszékvezető egyetemei docens, Régészeti Tanszék) nyitotta meg 2016. április 13-án. A tárlat célja, hogy bemutassa és egyben párhuzamba állítsa a Pósta Béla által alapított kolozsvári régész iskola szisztematikus oktatási struktúráját, kutatási metodikáját a Buday Árpád és Banner János által létrehozott, Kolozsvárról Szegedre települt régészeti iskolával. A kiállítás nem kronológiai rendben veszi sorra az eseményeket, hanem egy-egy témára fókuszálva ismerteti e két iskola közötti hasonlóságokat és esetleges különbségeket (alapítók; oktatás; tanítványok; ásatások; régészeti topográfia; kiadványok (Dolgozatok, bibliográfiák), könyvtár; régészeti gyűjtemény. (Időbeli határai: kolozsvári Régészeti Intézet: 1899 – 1919; szegedi Régészeti Intézet: 1924 – 1946).

Tanszékünk korai történetét bemutató Elsodort Intézetek című kiállításhoz kapcsolódva szintén ezen pályázat keretében hoztuk létre a tanszéki folyosói kiállítóhelyünkön az egykori oktatóink portréiból az állandó panteonunkat. Az arcképcsarnok összesen tizenhárom neves oktatónk fotóit (Pósta Béla, Buday Árpád, Banner János, Bálint Alajos, Párducz Mihály, Széll Márta, Foltiny István, Korek József, Oroszlán Zoltán, Roska Márton, Szádeczky-Kardoss Samu, Gazdapusztai Gyula, Trogmayer Ottó) tartalmazza. Az panteon célja, hogy emléket állítson és egyben emlékeztessen tanszékünk jelentős múltjára és egykori kutatóira.

A kiállítás rendezésében, és a panteon felállításához szükséges fényképek és a hozzájuk tartozó adatok összegyűjtésében tevékenyen részt vettek a hallgatóink, akik így aktívan bekapcsolódtak a kutatómunkába.

Szintén ezen pályázat keretében szereztünk be néhány főként külföldi kiadású szakkönyvet, melyek jelentősen megkönnyítik a TDK-zóink kutatásait, dolgozataik elkészítését.