2021/2022. II. félév TDK

A szegedi Régészeti Tanszéken 2022. április 28-án került megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi helyi fordulója, melynek keretében egy hallgató mutatta be kutatási eredményeit.

  • Pillér Péter: Római térdfibulák az alföldi szarmata Barbaricum területéről az eddigi kutatások alapján
    Témavezető: Vörös Gabriella

A TDK-dolgozatok témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadások értékelése alapján a zsűribizottság (Kulcsár Valéria, Szebenyi Tamás, Pintér-Nagy Katalin) döntése értelmében a hallgató továbbjutott az OTDK-ra.