Benkő Elek

Fémtárgyak és fémművesség a történeti Magyarországon
A Partiscon TDK vendége Benkő Elek

2017. november 30-án tartott előadást tanszékünkön az MTA BTK Régészeti Intézetének igazgatója, Benkő Elek a Fémtárgyak és fémművesség a történeti Magyarországon – A Kárpát-medence belső viszonyai és külső kapcsolatai a középkorban címmel. A kutatás szerteágazó volta miatt a rézművességre leszűkítve mutatta be előadónk e témát. Ennek során egy rövid összefoglalót adott a rézről, majd a leletanyagot mutatta be a kora középkor emlékeitől egészen a kora újkorig a legfontosabb tárgytípusok (edények, limoges-i tárgyak, gyertyatartók, harangok, keresztelő medencék, könyvveretek) ismertetésével. E leletanyag kapcsán tért ki az adott tárgy etnikumjelző voltára, párhuzamaira és a kereskedelemben betöltött szerepére. Rávilágított arra, hogy e tárgyak főként importáruk voltak, de ennek ellenére mindenképpen kell számolni hazai termékekkel is. Ez utóbbiak kiemelkedő csoportját alkotják a harangok, melyeknek készítőműhelyét több helyen is feltárták. Külön figyelmet szentelt a harangoknak és az erdélyi keresztelő medencéknek. Benkő Elek felhívta a figyelmet a „könyvrégészetre”, mely külföldön nem kap jelentős hangsúlyt a könyvek viszonylag ép állapota miatt, nálunk azonban most kezd a figyelem középpontjába kerülni. A török korban ugyanis a kolostorok pusztítása miatt a könyvtárak is megsemmisültek, s csak a könyvek veretei maradtak fenn nagy mennyiségben, melyek a borító rekonstruálására alkalmasak.

Oláh Irma

Fotó: Walter Réka