Monográfiák

Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről

A Pósta Béla által Kolozsvárott létrehozott Régészeti Intézet 1910-ben önálló periodikát indított, mely tartalmi és formai színvonalával méltó társa lett kora vezető régészeti folyóiratainak. A Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából azonban csak 1919-ig jelenhetett meg. A Kolozsvári Egyetem Szegedre költözésével Pósta tanítványa, Buday Árpád, majd Banner János a dél-alföldi városban kezdett hozzá a régészképzés újjáteremtéséhez, ennek egyik fontos eszközévé vált az újraindított Dolgozatok is, amely 1925-től előbb a Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archeologiai Intézetéből, majd az egyetem  névváltását követően 1941-től a Dolgozatok a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből címet viselte 1943-ig, immár második megszűntéig. S bár régészeket a második világháborút követően az 1960-as évektől kezdve ismételten képeztek a szegedi egyetemen, sőt 1989-től önálló régészeti tanszék is felállt, egy önálló kiadványsorozat újraindítására csak 2009-ben, a tanszék fennállásának 20. évfordulóján nyíltak meg ismét a feltételek.

Az új könyvsorozat a Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről címet kapta. A sorozat főszerkesztői teendőit Révész László tanszékvezető, technikai szerkesztését Felföldi Szabolcs látja el, a sorozatszerkesztő munkáját a tanszék oktatóiból álló szerkesztőbizottság segíti, melynek tagjai abécé sorrendben: B. Tóth Ágnes, Kovács László, Kulcsár Valéria, Pintér-Nagy Katalin, Vörös Gabriella és Wolf Mária.

A könyvsorozat eddig megjelent kötetei:

 1. Kőhegyi Mihály – Vörös Gabriella: Madaras-Halmok. Kr. u. 2–5. századi szarmata temető. Szeged 2011.
 2. Németi János – Molnár Zsolt: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben: A Nagykároly–Bobáld-tell. — Bronzezeitliche Machtzentren in Nordwest-Siebenbrügen: Der Tell von Carei-Bobáld. Szeged 2012.
 3. A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szerk.: Révész László – Wolf Mária. Szeged 2013.
 4. Az Alföld a 9. században II. Válogatás „Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények” című konferencián 2014. május 21–23. között elhangzott előadások anyagaiból. Szerk.: Takács Melinda. Szeged 2017.
 5. Istvánovits Eszter ‒ Kulcsár Valéria: “…aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták. [A Jósa András Múzeum Kiadványai 74. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 5.] Nyíregyháza‒Szeged 2018.
 6. Wolf Mária: A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása. [Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 10.] Budapest‒Miskolc‒Szeged 2019.
 7. Új nemzedék. A szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei. Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére. Szerk.: Bíró Gyöngyvér – Pintér-Nagy Katalin – Szebenyi Tamás. A szerkesztésben közreműködött: Felföldi Szabolcs – Takács Melinda. Szeged 2020.
 8. Párducz 111. Konferencia Párducz Mihály (1908-1974) emlékére. Szerk.: Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria. A szerkesztésben közreműködött: Szebenyi Tamás. Szeged – Nyíregyháza 2020.
 9. Fodor István ‒ Szatmári Imre ‒ Vörös Gabriella: Ásatás háború idején. A gyulai téglagyár területén 1941-ben feltárt temető szarmata, honfoglalás és államalapítás kori emlékanyaga. [Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 9. Gyulai Katalógusok 15.] Gyula‒Szeged 2022.
 10. Wolf Mária: Hejőkeresztúr-Vizekköze. A tatárjárás régészeti emlékei 1. [Opitz Archaeologica 22. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 10.] Budapest‒Szeged 2022.
 11. „We should not, however, think that we are pioneers” Museums on troubled waters in the past and today. Ed.: Farkas, István Gergő. [Publications of the Jósa András Museum 81. Monographs from the Department of Archaeology of the University of Szeged 10.] Nyíregyháza‒Szeged 2022.