Dr. Kiss-Bíró Gyöngyvér

egyetemi adjunktus

Végzettség: régész

Kutatási terület: Árpád-kori települések, temetők, középkori anyagi kultúra

E-mail: gyongyver.br@gmail.com

Fogadóóra: egyeztetés szerint

Linkek:
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Academia.edu profil