Ludasi projekt

A Ludasi–tó természeti rezervátum régészeti topográfiája

A Ludasi-tó a Bácskának jelenleg Szerbiához tartozó részén, a valamikori Csongrád és Bács-Bodrog vármegyék határán, Szabadka és Horgos között található, a Duna-Tisza-köz homokvidéke és a Bácskai löszhátság határvonalán fekszik.  A tó és környéke 1955-től állami, 1977-től pedig nemzetközi védelem alatt áll. A tóval együtt 847 ha terület tartozik bele a tájvédelmi körzetbe, amit egy 2002 ha területű ún. védelmi zóna vesz körül. A Ludasi-tó és környéke külön mikrorégiót képez a Szabadka–Horgosi homokpusztán, a Duna­–Tisza-közi homokhátság és a löszhátság találkozási sávjában. A két nagy folyó völgyét leszámítva tágabb térségben a tó közvetlen környéke a legalkalmasabb az emberi megtelepedésre, mind az iható víz közelsége (Ludasi-tó és Körös-ér, szemben a többi, környékbeli tavak magas ásványi só tartalmával), mind pedig a megművelhető földterületek tekintetében. Ezt támasztja alá a régészeti lelőhelyek kimagasló száma is.

2010-től a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke és a Szabadkai Városi Múzeum megállapodása értelmében a szegedi régészhallgatók megkezdték a kutatást a Ludasi-tó körül. 2012 őszéig elsősorban a már ismert lelőhelyek leletanyagának a rendszerezésére került sor. Ugyanez év novemberétől a régészhallgatók itt végzik a kötelező tereptani gyakorlatukat, amelynek keretében elindult a természetvédelmi terület szisztematikus extenzív terepbejárása.

A terepbejárás során a Ludasi-tó körüli 1­–1,5 km széles sávnak a vizsgálata kezdődött meg. Az eddig terepi munkák eredményei is a mikrorégiónak a kiemelt jelentőségét mutatják Észa–Bácska területén a korai neolitikumtól a középkor végéig.  A kutatás célja a tó környékének az őskortól a kora újkorig terjedő, minden korszakot felölelő elemzése, amelyhez a terepi munkák során gyűjtött adatok mellett a Szabadkai Városi Múzeum innen származó leletanyagának az áttekintése révén kerül majd sor.

2013–2014-ben összesen 300,6 ha terület került feltérképezésre, parcellánként, sávos módszerrel. A Ludasi–tó közvetlen környékén 60 lelőhely-komplexumon belül 154 lelőhelyről vannak adataink. Ezek közül 13 lelőhely-komplexum a terepi munkák során újonnan lett felfedezve, illetve a korábban ismertek közül nyolcnak a hitelesítése történt meg. 39 lelőhelyet még nem sikerült hitelesíteni, ezek közül 34-nek ismert a hozzávetőleges helye. A munkák során előkerült leletanyag meghatározását és keltezését a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének az oktatói végezték el. Eddigi topográfiai munkák eredményeiből három alapszakos szakdolgozat készült.