Rácz Rita

Pályázat által érintett időintervallum: 2017/2018-as tanév

Kutatás témája: A langobard női viselet változása a Kárpát-medence nyugati felében a Kr. u. 6. században

Témavezető: Dr. B. Tóth Ágnes

Összefoglaló: Az ÚNKP által támogatott kutatásban vállalkoztam arra, hogy összegyűjtsem a pannoniai langobard kori női temetkezéseket, viszont kutatási területem kibővült Közép-Európa teljes területére, a Cseh-Morva- és Kárpát-medencére és a szlovéniai langobard temetőkre. A Kárpát-medencén kívül eső területen elsődleges feladatom volt a korábbi, 5. századi és korai türing horizont elhatárolása a langobard temetkezésektől. Maga a gyűjtés igen nehézkesnek bizonyult két fő probléma miatt, az első a három jól elkülönülő szállásterületen végbemenő, eltérő törtneti folyamatok és ezek régészeti értelmezése, emellett a terültek kutatottságának mértéke, amelyet az alábbiakban részletesebben kifejtek. A másik fő problémát a temetők raboltsága jelenti, amely egy-egy lelőhely esetében 90–100% arányú. Ezzel a leletek viseletben betöltött szerepe, helyzete, a számuk és kombinációjuk legtöbb esetben bizonytalan, vagy kérdéses. Ennek ellenére semmiképpen nem elhanyagolandó a leletanyag vizsgálata, tekintve, hogy számos megválaszolatlan kérdés vár megoldásra a langobard kutatásban.

A Morva-medence és Alsó-Ausztria északi felében 15 temetőből összesen 133 női sír került a gyűjtésbe. Összesen 77 lelőhely 408 női sírját és a sírokban lévő összes viseleti elemet katalogizálnom, és egy adatbázisba felvinnem a leletekre vonatkozó információkat. Részletesebb feldolgozásra a fibulák kerültek a mesterszakos szakdolgozatom keretén belül. Dolgozatomban egy Közép-Európa térségére kiterjedő tipokronológiát próbáltam létrehozni: Fibulatípusok a langobard kori Cseh–Morva- és Kárpát- medencében (dr. B. Tóth Ágnes témavezetésével).

Publikáció:

Fibulatípusok a langobard kori Cseh–Morva- és Kárpát- medencében. SZTE-BTK Szakdolgozat MA. Kézirat. Szeged 2018.

Előadások:

  • 2018. április SZTE-BTK Bölcsész-feszt 2018. április: A germán női divat változása a Kr. u. 6. században
  • 2018. október Hadak Útján XXVIII. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája: Viseleti modellek a Cseh–Morva- és a Kárpát medence langobard korában c. előadás