MTMT adminisztrátor

Walter Dorottya

Doktori iskola, doktori program: SZTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Medievisztika-Régészet Doktori Program
Végzettség: régész
Kutatási terület: Az Alföld késő császárkorának története és régészete, a késő szarmata kori telepek és temetők kutatása

E-mail: walterdorottya6@gmail.com

Linkek:
Szakmai önéletrajz
Publikációk