Takács Melinda

Pályázat által érintett időintervallum: 2016/2017-es tanév

Kutatás témája: Az avar továbbélés komplex vizsgálata a Felső-Tisza-vidék kora középkori településeinek tükrében

Témavezető: Dr. habil. Révész László, Dr. Szabados György

Összefoglaló: Katalógus készítése SzSzB megye régészetileg kutatott avar kori településeiről, megközelítőleg 70 lelőhely regisztrálása és főbb adatainak konzekvens rögzítése. Alapvetően adattári információkkal dolgoztam, a leletek egy részét át is néztem, sajnos az összes lelőhelyre nem jutott idő. A katalógus összeállításának hozadékaként a megye közép/késő avar kori temetőit is összegyűjtöttem. (A korai avart azért nem, mert az jól feldolgozott.) Alapvető településtörténeti következtetéseket sikerült levonnom, a katalógus jó kiindulópont a jövőbeli kutatásokhoz (akit érdekel), végre lehet tudni, hogy mi alapján vontunk le eddig következtetéseket, és mi a valóság. Emellett az ÚNKP intézményi támogatása tette lehetővé, hogy kiadjuk az alföldkötetet.

Publikációk:

1. Takács Melinda: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye késő avar kori lelőhelyei/Late Avar Age Sites of Szabolcs-Szatmár-Bereg County. In: „Vadrózsából tündérsípot csináltam.” Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésnapjára./”To make a fairy’s whistle from a briar rose” Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday. Nyíregyháza 2018, 603–627.

2. Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények. Válogatás “Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények” című konferencián 2014. május 21-23. között elhangzott előadások anyagaiból, MTA SZAB Székház, Szeged. [Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 4.] Főszerk.: Révész László, Szerk.: Takács Melinda. Szeged 2017.