Szemelvények a tanszékünk történetéből

Mozaikok a szegedi Régészeti Tanszék történetéből
A kezdetek
A szegedi régészeti intézet szerepe a Dél-Alföld kutatásában a két világháború között
A régészeti tár története
Tanszékünk egykori oktatói és hallgatói
Banner János (1888–1971)
Bálint Alajos (1902–1983)
Bende Lívia (1969–2009)
F. Lajkó Orsolya (1974–2019)
Válogatás a tanszékünk régészeti gyűjteményéből
Szarvas–Szappanos lelőhely újkőkori leletanyaga