Dél-alföldi Régészeti Egylet

A 2017 augusztusában a szegedi egyetem Régészeti Tanszékének kezdeményezésére létrejött egyesület a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szellemiségével és hagyományaival összhangban igyekszik egy olyan szakmai műhely feltételeit megteremteni, amelynek fő célja a Bölcsészettudományi és Természettudományi Karokon komoly hagyományokkal rendelkező régészeti kutatások és régészképzés fejlődésének, szakmai sikereinek előmozdítása, az elért eredmények minél szélesebb körben való terjesztése. Az egyesület további célja az említett egyetemi karokon oktatók és hallgatók, öregdiákok közötti együttműködés összehangolása egy valódi szakmai műhely megteremtése révén.

Az egyesület tevékenységei

  • régészeti és egyéb tudományos tevékenység, kutatás;
  • könyv- és folyóiratkiadás;
  • oktatás, tehetséggondozás;
  • a tudomány népszerűsítése, ismeretterjesztés, kiállítások szervezése;
  • örökségvédelmi és kulturális tevékenység;
  • pályázatírás, szakértői tevékenység.

Az egyesület elnöksége
Elnök: Pintér-Nagy Katalin
Alelnök: Szebenyi Tamás
Titkár: Markó András
Tiszteletbeli elnök: Kulcsár Valéria

Az egyesület tagsága
Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a felsőoktatási intézmények régészeti tanszékeinek valamelyikén oktató vagy múzeumi munkatárs, gyakorló régész, az SZTE munkatársa, volt hallgatója, az MTA intézményi rendszerének munkatársa, PhD hallgató, régészhallgató, illetve mindazon kutatók, akik az egyesület célkitűzésével egyetértenek, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadják és együttműködnek az egyesületi célok megvalósításában. Tagok lehetnek továbbá a fenti körhöz kapcsolódó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.