Berta Adrián

Doktori iskola: SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Medievisztika program (abszolutórium)

Végzettség: régész

Kutatási terület: középkor, etnikum és régészet, fémművesség, várak, Dél–Alföld

E-mail: adrianberta@gmail.com

Linkek:
Szakmai önéletrajz
Publikációk