Szarmata temetkezések internetes adatbázisa és szeriációja

A Szarmata temetkezések internetes adatbázisa és szeriációja c. OTKA 104980 számú pályázatban (vezető kutatók: Kulcsár Valéria, Istvánovits Eszter) a szakterület 7 régésze vesz részt. A 2013 és 2016 között zajló projekt keretében szarmata temetők objektumainak és leletanyagának adatait visszük fel egy internetes on-line adatbázisba (EMIR= Egységes Múzeumi Információs Rendszer), amelynek rendszerét a Pazirik Kft informatikusaival közösen alakítottuk ki. A munka célja egy olyan szeriációs szisztéma megteremtése, amelynek segítségével választ kaphatunk a császárkori szarmata Barbaricum belső kronológiájának eddig elhanyagolt kérdéseire. Jelenleg 56 lelőhely 2230 objektumának 10290 lelete szerepel az adatbázisban összesen 20007 csatolt dokumentummal (fotó, rajz). Megkezdődött a szeriálizációs program futtatása. A projekt keretében eddig megszületett közlemények nagy része (8) sajtó alatt van, 2 megjelent. A programról 2 előadás hangzott el az SZTE-n (MA-s régészhallgatók; doktori iskolás régészek számára).