Bondár Mária

Késő rézkori innovációk napjainkban
A Partiscon TDK vendége Bodnár Mária

A SZTE Régészeti Tanszék és a Partiscon Tudományos Diákkör közös szervezésében 2016. október 26-án az MTA BTK Régészeti Intézetének munkatársa, Bondár Mária tartott előadást Késő rézkori innovációk napjainkban címmel. Az előadás elsősorban a kerék és a kocsi feltalálására, és az ennek hozadékaként megjelenő egyéb innovációkra és változásokra koncentrált. Az előadó különböző elméleteket vázolt fel a vitás kérdésekkel kapcsolatban, melyekre a kutatás még mindig nem tudott egyértelmű választ adni, mint például a kocsi kialakulásának helye. Az előadás a téma kutatástörténetébe átfogó és a legújabb eredményeket is taglaló betekintést nyújtott, kitérve itt a legfontosabb leletekre. Bondár Mária kitért az életmód megváltozására, valamint hangsúlyozta, hogy milyen hatalmas jelentőséggel bírt, az, hogy az emberek könnyebben le tudták győzni a távolságokat, hogyan kezdték el az emberek környezetüket egyre nagyobb mértékben átalakítani, hogy megfelelő utakat hozzanak létre a kezdetben ugyan még lassú és nehézkesen mozgó, de egyre jobban fejlődő kocsik számára.

Bódai Eszter