MA képzés

A régészet MA szakra olyan hallgatók nyerhetnek felvételt, akiknek történelem (régészet) vagy régészet alapszakon elnyert BA szintű oklevelük vagy ennek megfelelő, külföldi egyetemen szerzett végzettségük van. A felvételi szóbeli, motivációs beszélgetés keretében zajlik. Kérjük, hogy a felvételiző a BA szakos szakdolgozatát erre az alkalomra hozza magával.
A képzés magyar nyelven folyik, kizárólag nappali tagozaton. 4 félév alatt végezhető el, a diplomához 120 kreditet kell a hallgatónak teljesítenie. A Régészeti Tanszék négy akkreditált szakirányt indított, úgymint őskori régészet, Barbaricum és népvándorlás kori régészet, középkori régészet és archaeometria – ezekből kettőt kell a hallgatónak választania.

A hallgatók bekapcsolódhatnak a szegedi régészhallgatók öntevékeny egyesületének (Partiscon TDK) programjaiba, és a tanszéken folyó sikeres tudományos diákköri munkába is. Lehetőséget kapnak arra is, hogy az Erasmus-program keretében ismereteiket, nyelvtudásukat külföldi egyetemeken bővíthessék.

Szakirányok:

  • Őskori régészet
  • Barbaricum és népvándorlás kori régészet
  • Középkori régészet
  • Archaeometria

Az egyik szakirány „major” (nagyobb kreditértékű), a másik pedig „minor” (kisebb kreditértékű), szintén a hallgató választásától függően.

HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg első helyen az SZTE BTK régészet MA képzését a jelentkezés során.

Mi a régészet? Mit csinálnak a régészek?