Gyűjtemény

A tanszéki régészeti gyűjteményünk lelőhelyei

Gyűjteményünk 13 Kárpát-medencén kívüli és 58 Kárpát-medencei lelőhely leleteit tartalmazza. Tanszékünk régészeti gyűjteményének anyaga a paleolitikumtól a későközépkorig szinte az összes korszakot, kultúrát reprezentálja.

A gyűjtemény Kárpát-medencén kívüli lelőhelyei

Abbeville
Bari
Firenze
Itália
Karanovo
La Micoque
Mougharet-el-Quad
Rosskopf
Sesklo
Spiennes
Tabun
Théra
Tirünsz

A gyűjtemény Kárpát-medencei lelőhelyei

Árpás
Balatonboglár
Batina
Békés–Décseri kert
Békés–Povád
Békéscsaba–Fényes
Békéscsaba–Kastélytemető
Bodrogkeresztúr
Börcs
Budapest–Óbuda (Aquincum)
Budapest–Újpest, vasúti híd
Carnuntum
Dombegyháza
Dunaföldvár
Erősd
Esztergom
Gyoma
Győr–Homokgödör
Győr–Kálvária
Hartapuszta
Hódmezővásárhely–Szárazér-dűlő
Hódmezővásárhely – Kopáncs, Kökénydomb
Hódmezővásárhely – Kopáncs, Zsoldos tanya
Hódmezővásáhely – Puszta, Fehértó-part, Ficsér-dűlő
Kisapostag
Kiskunmajsa
Kiszombor – Téglaégető
Magyarbodza/Szitabodza
Magyarcsanád – Bökény
Magyarcsanád – Bökény
Magyarcsanád – Talógy
Makó (Gazdapusztai ásatása)
Marosgezse
Medgyesháza–Nagykamarási út
Mehádia
Nagykamarás
Nagykamarás – Bánkút
Nagyszénás
Orosháza
Ószentiván
Szarvas – Szappanos
Szeged
Szeleta
Szőreg – Pávó féle téglagyár
Tata
Tibiscum (Zsuppa mellett)
Tiszaug
Tihany — Újlakidomb
Tikos – Demeterkút
Tompa
Tordos
Tótkomlós
Újszentiván
Vál
Vésztő
Viss
Zengővárkony
Zsadány