Őskor

Paleolitikum

 1. ”Abszolút” és relatív kronológiai módszerek a negyedidőszakban (C-14-től TL-ig, gerinces paleontológiától a dendróig)
 2. Kőeszköz-készítési technológiák a közép-európai őskőkorban (alsó-paleolit kavicsmegmunkálástól a felső-paleolit, sőt későbbi pengés iparokig)
 3. Lelőhely-típusok és topográfiai jellemzőik a Kárpát medencében (édesvízi mészkő-medencék, barlangi és plató helyzetű lelőhelyek, vadásztáborok a Duna menti teraszokon, műhelytelepek, stb.)
 4. Csont megmunkálás az alsó-paleolitikumtól a jégkor végéig (Közép-európai kitekintéssel)
 5. A neandervölgyi és az anatómiailag modern ember régészeti iparainak jellemzői


Neolitikum és rézkor

 1. A Kárpát-medencei fémművesség kezdetei: a réz és az arany megjelenése, használata és társadalmi hatása a kezdetektől a rézkor végéig
 2. Temetkezési szokások, hitvilág és ezek változása az újkőkor és a rézkor folyamán
 3. A Kárpát-medence újkőkori korszakai, kultúrái, azok elterjedési területe és főbb jellemzői
 4. A Kárpát-medencei rézkor korszakai, kultúrái, azok elterjedési területe és főbb jellemzői
 5. A Kárpát-medencét ért külső hatások (kulturális diffúzió és népességmozgások) szerepe a rézkor végéig
 6. A Kárpát-medence gazdasági és anyagi kultúrájának (állattenyésztés, földművelés, kerámia) fejlődése, változásai a rézkor végéig


Bronzkor

 1. A kora bronzkori fémműves technika megjelenése a Kárpát-medencében (nyersanyaglelőhelyek, anyagvizsgálatok, fémműves technika, fémmegmunkálásra utaló leletek, a kora bronzkori kultúrák jellegzetes tárgytípusai)
 2. A migráció és innováció problémaköre a bronzkorban
 3. Alapvető életmódváltozás a bonzkorban: a tellek megjelenése (kialakulásuk a Nagyrév-kultúrában, Tószeg-Laposhalom jelentősége a magyarországi bronzkor kronológiája szempontjából, a középső bronzkori tell-kultúrák K-Magyaroszágon)
 4. Az életmódban és a temetkezési szokásokban bekövetkezett legfontosabb változások a halomsíros kultúra időszakában. A helyi középső bronzkori őslakosság szerepe a változásokban, a koszideri korszak (mint előzmény) jellemzése
 5. A bronzművesség kiteljesedése a középső és a késő bronzkorban (fontosabb kincslelet horizontok, új tárgytípusok, a kincsek értelmezésének lehetőségei és problémái, a késő bronzkori fémműves központok kialakulása)


Vaskor

 1. Írott források a Kárpát-medence vaskori népeinek történetéről (összeurópai kitekintéssel)
 2. A vas felfedezése, elterjedése és társadalmi hatása Európában (ezen belül a Kárpát-medencében)
 3. A Kárpát-medencei vaskor korszakai, kronológiája, kultúrái, néven ismert népei. Szomszédos kultúrák, népek
 4. A Kárpát-medencei vaskori népek temetési rítusa, hitvilága és művészete
 5. Az Alföld anyagi kultúrájának fejlődése a vaskorban (kerámia, fémművesség)