Archeometria

Tanszékünkön a 2010-11-es tanévben indult el az MA képzés keretein belül az Archaeometriai Szakirány. A képzés módszereinek kidolgozásától kezdve szorosan együttműködtünk a Természettudományi kar több tanszékével, így az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani, a Természet Földrajzi és Geoinformatikai, a Föld- és őslénytani, valamint az Embertani Tanszékekkel, melyek az oktatásban is szerepet vállaltak.

Ezzel olyan kutatási és oktatási egység jött létre, mely rendelkezik mindazzal a szakmai kvalitással, szellemi nyitottsággal és laboratóriumi háttérrel, amely az archaeometria oktatásban nélkülözhetetlen. Programunkhoz kezdettől fogva csatlakozott Dr. Tóth Mária MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet, Dr. Szilágyi Veronika MTA Energiatudományi Központ kutatója, továbbá Dr. Gömöri János, a hazai iparrégészeti kutatások vezéralakja, újabban pedig Gryneus András és Tóth Boglárka, akik a dendrokronológiával kapcsolatos ismereteket adják át a hallgatóknak. A természettudományos és régész kutatók összefogásával egy teljességre törekvő, anyagtudományi alapú archaeometriai képzést tudtunk megvalósítani.

A mesterképzés órarendjét úgy állítottuk össze, hogy abban az elsajátítandó anyag egymásra épüljön. Az első félévben Természettudományos alapismeretek, Távérzékelés s Térinformatika, Bevezetés az ásvány és kőzettanba, valamint Régészeti antropológia kapott helyet. A másodikban Exogén geológiát, vagyis Morfológiát és az éghajlattörténet régészetben játszott szerepét, Betemető anyagok geokémiáját, Régészeti geofizikát továbbá Fázis és elemanalitikát tanulhatnak a hallgatók. Ez utóbbi tárgyat csak a mi képzésünk keretén belül sajátíthatják el. A harmadik félévben Archaeopetrográfia I., Régészeti geokronológia, Dendrokronológia, Történeti kohászati alapismeretek és Paleopatológia a tananyag. A negyedik félévben Európa és a Kárpát-medence nyersanyaglelőhelyei, Környezettörténeti rekonstrukció, Archaeopetrográfia II. és Archaeobotanikát hallgathatnak a szakirányt választók.

Tanszékünkön nemcsak a mesterképzésben, hanem az alapképzésben is szerepel az archaeometria. A Bevezetés az archaeometriába című tantárgy keretén belül a BA-s hallgatók megismerkedhetnek e kutatási irányzat előzményeivel, jelentőségével, képet kapnak a geoarchaeológiáról, archaeobotanikáról és archaeozoológiáról, a különféle anyag és szerkezeti vizsgálatokról, a természettudományos korhatározási módszerekről, arról, hogy mi a távérzékelés, és ezt hogyan hasznosíthatjuk a régészetben stb.