Ecsedy István

Migráció a késő rézkor–kora bronzkorban

 A Partiscon-TDK idei félévének első vendége Dr. Ecsedy István volt, aki 2015. október 7-én tartott előadást Vándorlások, hódítások és integráció Európa közepén a Kr.e. 4. és 3. évezredben: töprengések a regionális kapcsolatok régészeti forrásairól címmel. Vendégünk a Kárpát-medence bronzkorának egy kevésbé kutatott, számos kérdést felvető időszakával foglalkozott előadásában. Dr. Ecsedy István késő rézkor–kora bronzkorban bevándorló steppei kultúra népességének jellegzetességeire hegyezte ki előadását, rávilágított a korszak kiterjedt kelet-európai, észak-kaukázusi és balkáni kapcsolatrendszerére. Előadónk röviden összegezte azokat a folyamatokat (migráció, és kulturális diffúzió) amelyek a rézkor végi-kora bronzkor eleji Kárpát-medence itt elő kultúráit befolyásolták. Foglalkozott mind a Dél-orosz steppe (Szrubnaja-kultúra) mind a Balkán (Vinkovci-kultúra) mind a nyugat (Harangedényes-kultúra) felől érkező hatásokkal.

Molnár Karola