Tanszéki könyvtár

Tanszékünk könyvtárában közel kétezer kötet magyar és idegen nyelvű szakkönyv áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére. A könyvtár részét képezik a hosszú évek óta gyűjtött, több mint 1500 kötetet tartalmazó szakfolyóirat-állomány is. Bibliotékánk jelentős mennyiségű, közel 1500 darab különlenyomat-állománnyal is rendelkezik, amely magában foglalja többek között Banner János és Bende Lívia hagyatékát is. A tanszéki könyvtárunkban találhatók továbbá az itt készült szakdolgozatok is.

A könyvtár ún. kézikönyvtár, azaz nem kölcsönöz könyveket, azok csak helyben használhatók.

A tanszék könyvállományának a felmérése, rendszerezése és katalogizálása folyamatban van.