Barbarikum-kutatás

A Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékén hoztuk létre a Kárpát-medencei barbár kutatás centrumát. Az évek óta folyó kutató- és oktató munka megteremtette egy szakmai egyesület létrehozásának alapját, amely Barbaricumi Régészeti Társaság néven jött létre 2002-ben Szegeden 43 fős alapítótagsággal. Alapítói Régészeti Tanszékünk tanárai, B. Tóth Ágnes és Vörös Gabriella, valamint a Szegeden végzett, szakirányukat tekintve a Barbaricum történetével és régészeti hagyatékával foglalkozó szakemberek, akik az ország különböző típusú intézményeiben tevékenykednek. Néhány éve csatlakozott Kulcsár Valéria. A szervezet a Krisztus születése körüli időszaktól az avar korig tartó nagy korszak kutatását vállalta fel.  A szervezet mind sokrétűbbé vált, mivel tagjai közt ma már megtalálhatók neves kutatók mellett az ELTE és az SZTE régészeti tanszékein tanuló hallgatók is. A társaság 2002 óta önálló kiadványt adott ki Szegeden Barbaricumi Szemle címen. Évenként konferenciát szervezett, melynek anyagát a fogadó intézmény jelentette meg (Orosháza 2005, Kecskemét 2011, Szeged, Szabadka: előkészítés alatt). Fontos továbbá, hogy a Társaság a kutatások új eredményeit tükröző, bemutató szakmai kiállítások sorozatát is létrehozta (Szentes: Keletről jött népek Szentesen és környékén, Orosháza: Szarmaták a Dél-Alföldön, Szeged: Barbárok a Római Birodalom határvidékén). A szegedi kiállítással kapcsolódott társaságunk a Pécsett 2003 szeptemberében megrendezett XIX. Nemzetközi Limes-kongresszushoz.

B. Tóth Ágnes a Kárpát-medencei germán emlékanyag publikálására Bóna István professzor által szervezett munkaközösség tagja az alapítás óta. E munkacsoport résztvevői írják a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae köteteit. E sorozat negyedik kötete B. Tóth Ágnes monográfiája. B. Tóth Ágnes részt vett a 2009-ben Hódmezővásárhely-Gorzsa X. homokbánya feltárásán, ahol gepida település is előkerült. A leletek feldolgozása folyamatban van.

2013 óta a szegedi Régészeti Tanszék keretein belül folyik a Kulcsár Valéria és Istvánovits Eszter (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) vezetésével elnyert Szarmata temetkezések internetes adatbázisa és szeriációja című OTKA pályázat megvalósítása. Az egyetemen elhelyezett szerveren fut az on-line adatbázis, amelybe a projekt résztvevői – kilenc, a korszakkal foglalkozó kutató (köztük régebben és a közelmúltban Tanszékünkön végzett szakemberek) – tölti fel temetőfeltárásaival kapcsolatos adatokat az Egységes Múzeumi Információs Rendszerbe (EMIR). A pályázat végső célja egy olyan szeriációs program létrehozása, amelynek segítségével tisztázható a szarmata kor belső kronológiája. Terveink szerint az adatbázis és a rá épülő szeriáció jól hasznosítható lesz a jövő régészképzésében is.

Kulcsár Valéria külön súlyt helyez a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, mind Keleten, mind Nyugaton (részvétel konferenciákon, tanulmányutakon, külföldi előadók meghívása az Erasmus program kereteiben). Diákokkal speciális tanulmányutat szervezett Aradra és Marosvásárhelyre. Tanítványai részt vesznek nemzetközi konferenciákon.