Minor képzés

A régészet minor 4 féléves képzés, melyet a szegedi bölcsészkarról bármely alapszakos hallgató felvehet. Az alapszakos képzésben résztvevők az első tanévük végén választhatják a régészet minort, és a második tanévben kapcsolódhatnak be a képzésünkbe.

A régészet minor képzés hálótervének letöltése

A régészet minor képzésen 50 kreditet kell a hallgatónak teljesítenie. Az első két évben bevezető tantárgyakat (Bevezetés az őskorba, Bevezetés az ókor régészetébe, Bevezetés a népvándorláskorba, Bevezetés a középkorba) kell teljesíteniük, és ezt követően három alapszakos specializáció (őskor, népvándorláskor, középkor) tárgyaiból választhatnak négy előadást és négy szemináriumot. A régészeti feltárások módszertanával és a múzeumok tevékenységével kapcsolatos általános ismereteket, valamint a régészek munkáját segítő természettudományokkal kapcsolatos alapismereteket is elsajátítják a hallgatóink (Bevezetés az archaeometriába, Régészeti kutatás és feldolgozás módszertana, ásatási technológia). A képzés időszakába eső nyáron ásatási gyakorlatot kell teljesíteniük a hallgatóknak.


A képzés betekintést nyújt a Kárpát-medence, Közép- és Kelet-Európa, valamint a Balkán-félsziget őskori, népvándorlás kori és középkori régészetébe, de emellett tanulhatsz a muzeológiáról és a régészethez szorosan kapcsolódó természettudományos vizsgálatokról is. Egyúttal gyakorlati ismeretekre is szert tehetsz évközi múzeumi anyagismereti órákon és a nyári tanásatásokon. Az anyagismereti gyakorlatok többségének a tanszéki gyűjteményünk mellett a budapesti és az alföldi múzeumok régészeti gyűjteményei adnak helyet.

A hallgatók már a képzés elejétől bekapcsolódhatnak a szegedi régészhallgatók öntevékeny egyesületének (Partiscon TDK) programjaiba.