TÁMOP 2011–2013

2011 májusa és 2013 áprilisa között a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt keretén belül számos, diákjaink kutatómunkáját elősegítő tevékenységet valósítottunk meg.

A Régészeti Tanszék által meghirdetett archeometriai vizsgálatok elvégzésére irányuló pályázatra jelentkező hallgatók közül hárman részesültek fejenként 50.000 Ft-os támogatásban. A vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetemmel kötött szerződés értelmében az UNICAM Magyarország Kft. végezte, melynek keretében ötven darab kerámiamintát vizsgáltak THERMO DXR Raman spektroszkóp alkalmazásával makro- (optikai fényszálas) és mikroszkópos úton történő módszerekkel.

A vajdasági Ludasi-tó környékének régészeti felderítését 2010-ben kezdték meg a SZTE BTK Régészeti Tanszékének hallgatói. 2012 őszén és 2013 tavaszán több alkalommal 39 hallgató vett részt terepbejáráson egy PhD-hallgató (Berta Adrián) és a tanszék végzős hallgatói irányításával. A gyakorlat során körülbelül 140 hektárnyi területet sikerült régészeti szempontból feltérképezni. A hallgatók úti- és szállásköltségét támogatta a program. Orosháza környékének régészeti terepbejárásán 2013 tavaszán több alkalommal öt hallgató vett részt. A hallgatók útiköltségét támogatta a program.

A Régészeti problémák című 10 előadásból álló képzési program keretében 10 meghívott előadó (Lukács József, Bartosiewicz László, Thiele Ádám, Négyesi Lajos, Kulcsár Valéria, Négyesi Lajos, Marosi Ernő, Szalontai Csaba, Tomka Péter, Gallina Zsolt – Török Béla) előadásában a régészeti kutatás egy-egy részproblémájára hívta fel a figyelmet. Az előadás-sorozatban található előadások olyan részproblémákra hívták fel a régészhallgatók figyelmét, melyek az egyetemi oktatás tananyagába már nem férnek bele. A program a meghívott előadók útiköltségét és tiszteletdíját támogatta.

Az Acta Universitatis Szegediensis, Acta Iuvenum, Sectio Archaeologica, Tomus I. című folyóirat első kötetének szerkesztési és nyomdai munkálatait végeztük el ezen pályázat keretében (Főszerkesztő: Révész László, Szerkesztő: Pintér-Nagy Katalin és Takács Melinda). Ebben a kötetben a hét OTDK-án részt vevő hallgató dolgozataiból készült cikkek jelentek meg.