Muzeológia, ásatási technológia

Muzeológia

 1. A múzeumok létrejöttének időszaka Magyarországon (a 19–20. század fordulójáig)
 2. A szegedi Régészeti Tanszék története
 3. A régészeti örökség védelme a 19–20. századi jogszabályok tükrében
 4. A régészeti leletek nyilvántartása (története, módszerei, szabályozásai)
 5. A régészeti leletek útja az előkerüléstől a kiállításig (előzetes nyilvántartásba vétel, restaurálás, tárolás, dokumentálás)
 6. A régészeti kiállítások módszertana. Régészeti parkok
 7. A jelenkori magyarországi múzeumok típusai, különös tekintettel a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező intézményekre


Ásatási technológia

 1. Az ásatási módszerek fejlődésének története Magyarországon
 2. Ismertesse a telepjelenségek dokumentálásának folyamatát!
 3. Milyen megfigyelések rögzítése fontos temetőfeltárás esetén?
 4. Az előzetes lelőhely-felderítés módszerei
 5. Milyen engedélyek beszerzése szükséges az ásatás megkezdéséhez?
 6. Milyen kötelező elemei vannak az ásatási dokumentációnak?
 7. Ismertesse a jogszabályokban meghatározott különböző feltárások fajtáit!