Tudományos programok

Tanszékünk több önálló kutatási projektet indított az elmúlt években (például a Ludasi-tó környékének terepbejárása). Számos esetben közös kutatási programban vesz részt a partner intézményeinkkel (például szarmata temetkezések internetes adatbázisa, Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei).