TÁMOP 2014

A TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0035 azonosítószámú, „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt keretében meghirdetett, az SZTE BTK szervezeti egységében megvalósított Én is bölcsész szeretnék lenni című pályázat három tanszéki rendezvényünk megvalósításában volt a segítségünkre. A pályázat keretében ismeretterjesztő előadásokat tartottunk a régészetről, esszépályázatot hirdettünk meg régészet témakörben, és Nyílt Napot tartottunk az SZTE BTK Régészeti Tanszékén. Mindhárom programunkat a középfokú intézményekben tanulók számára rendeztük meg.

Az ismeretterjesztő előadásokat 2014. május 28-án tartottuk a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Négy PPT-kkel szemléltetett, gazdagon illusztrált előadás hangzott el a szegedi gimnáziumban az őskori régészetről (Mellár Balázs), a népvándorlás kori régészetről (Majdán Mira), a középkori régészetről (Varga Zsuzsanna) és egy általános régészeti módszertanról (Bíró Gyöngyvér).

Tanszékünk négy megye 111 középfokú oktatási intézményében hirdette meg régészeti esszépályázatát. A jelentkezők négy témakör közül választhattak (Egy híres őskori lelőhely bemutatása, ismertetése; A honfoglaló magyarok fegyverzete és harcmodora; Egy, a szerző által szabadon választott vár bemutatása; Móra Ferenc, a régész–író). A Régészeti Tanszék felhívására nyolc középiskolából tizenhét pályamunka érkezett be, melyeket egységes szempontok szerint értékeltek tanszékünk munkatársai: Dr. Kulcsár Valéria egyetemi docens (Egy híres őskori lelőhely bemutatása), Dr. Révész László tanszékvezető egyetemi docens (A honfoglaló magyarok fegyverzete és harcmodora), Dr. Wolf Mária egyetemi docens (Egy, a szerző által szabadon választott vár bemutatása), Pintér-Nagy Katalin tudományos segédmunkatárs (Móra Ferenc, a régész–író). A dolgozatokra maximálisan 30 pontot lehetett adni, mely a munkák szerkezetének, kivitelezésének, stílusának, nyelvhelyességének, valamint a témában felhasznált irodalomnak az értékelésén alapult.

Tanszékünk 2014. október 11-én Nyílt Napot tartott, ahol egész napos programokkal vártuk az érdeklődő középiskolásokat. Délelőtt előadásokat hallgathattak meg a diákok (Az aranyszarvasok népe az Alföldön. A szkíták régészeti hagyatéka az Alföldön /Dr. Kulcsár Valéria/, Móra Ferenc és a hunok /Kürti Béla/, Találkozás a honfoglaló magyarokkal /Dr. Révész László/. Ezt követően pedig a Móra Ferenc Múzeum bronzkori és egyiptomi kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A délutáni program keretében tanszékünk munkatársai szakmai bemutatót tartottak régészhallgatók bevonásával, melyek gyakorlatorientált kötetlen beszélgetések voltak egy-egy kisebb résztémában. Ennek során a témával kapcsolatos tárgyakat és egyéb szemléltetőeszközöket is bemutattunk. A hallgatóságot több kisebb számú csoportba osztottuk (7–8 fő), és egymással párhuzamosan több helyszínen zajlottak a bemutatók (Móra Ferenc nyomdokain. Válogatás Dr. Molnár József gyűjteményének őskori anyagából /Botyánszki Anna, Majdán Mira, Mellár Balázs régészhallgatók/; A germán minimál stílus. Egy 6. századi házbelső bemutatása /Dr. B. Tóth Ágnes egyetemi docens; Mészáros Boglárka régészhallgató/; Ha nem is a tizenharmadik, de kiváló harcos lehetett. A Pácin–Szenna-dombi sír bemutatása /Pintér-Nagy Katalin tudományos segédmunkatárs; Mit sütsz, kis szűcs? Mit és miben sütöttek-főztek eleink? /Dr. Wolf Mária egyetemi docens; Bíró Gyöngyvér PhD-hallgató/; Akiért a harang szól. A harangöntés rejtélyei /Berta Adrián PhD-hallgató/; Miről árulkodnak a csontok? Betekintés az antropológia világába /Dr. Molnár Erika egyetemi adjunktus, Bereczki Zsolt PhD-hallgató/; A természettudományos vizsgálatok jelentősége a régészetben. Látogatás a kormeghatározást végző laborokban /Dr. Sipos György egyetemi adjunktus, Tóth Orsolya PhD-hallgató/.

A tanszékünk által megszervezett rendezvények elsődleges célja az volt, hogy a diákok érdeklődését felkeltse ezzel a középiskolákban kevésbé oktatott tudományággal kapcsolatban, valamint olyan ismereteket nyújtson, melyek kiegészíthetik a középfokú intézmények történelemoktatását.