Középkori régészeti kutatás

A középkori munkacsoport tevékenységének legfőbb területei a honfoglalás és államalapítás kori temetők, valamint a 10–13. századi települések, földvárak és az anyagi kultúra kutatása. E témákkal a munkacsoport munkatársai (Kovács László, Révész László és Wolf Mária) nemzetközi programokban vesznek részt. Közülük a legjelentősebb a mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum által koordinált, a bécsi egyetem régészeti intézete, valamint az MTA Régészeti Intézete, a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai Régészeti Intézete, az MNM és az SZTE Régészeti Tanszéke részvételével indított projekt. Ennek elsődleges célkitűzése a 10. századi vezéri sírok újrafeldolgozása és értékelése, a 10. századi leletek kronológiájának finomítása, valamint a közép-európai térség 10–11. századi földvárainak és településeinek régészeti, történeti földrajzi környezetének vizsgálata. Ennek keretén belül elkészült Wolf Mária: Der Burgwall von Borsod. Ein Komiteesitz aus der Zeit der Staatsgründung című könyve, amely várhatóan 2014-ben jelenik meg a mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum gondozásában, német nyelven.

Tanszékünk két munkatársa, Kovács László és Révész László, a sorozatszerkesztői a Magyarország 10–11. századi temetői, sír- és kincsleletei című korpusz-sorozatnak. Kovács László végzi a honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírokban lelt érmék, valamint éremkincsek összegyűjtését, feldolgozását.