2014/2015. I. félév TDK

2014/2015. I. félévben megrendezett TDK-konferencia

Tanszékünk 2015. november 19-én megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciájára hét régészhallgató nevezett be pályamunkájával. A hét régészhallgató TDK-dolgozatának témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadásának értékelése alapján a zsűribizottság (Vörös Gabriella, Felföldi Szabolcs, Sóskúti Kornél) döntése értelmében a következő eredmények születtek

 1. Soós Rita: Egy 19. században feltárt honfoglalás kori temető elemzése az új kutatási eredmények tükrében. Piliny–Leshegy
  Témavezető: Révész László
 1. Andrási Réka: A 10–11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén. Újabb adatok a honfoglalás kori viselet kérdéséhez
  Témavezető: Révész László
 1. Tihanyi Balázs: A honfoglalás kori íjak és íjászsírok problémakörének újabb megközelítése
  Témavezető: Révész László – Pálfi György
 1. Mészáros Boglárka: Fibulák és öltözetek az 5. század második felében néhány Kárpát-medencei fibulatípus alapján (Léva-Perse, Bakodpuszta, Letkés típus)
  Témavezető: B. Tóth Ágnes
 1. Majdán Mira: Déli hatások a korai vaskorban Dél-Pannónia területén
  Témavezető: Kulcsár Valéria
 1. Samu Anita: Sírrablási módok vizsgálata három kiskundorozsmai avar temetőben
  Témavezető: B. Tóth Ágnes – Szalontai Csaba
 1. Takács Richárd: 10–11. századi mellkeresztek a Kárpát-medencében
  Témavezető: Révész László

A bizottság döntése alapján az első négy helyezést elért hallgató dolgozata jutott tovább a 2015-ös tavaszi OTDK-ra.