Gabler Dénes

Terra sigillata
A Partiscon TDK vendége Gabler Déne

Gabler Dénes, az MTA BTK Régészeti Intézetének nyugalmazott munkatársa 2017. november 9-én tartott előadást a római luxuskerámiákról tanszékünkön. Az előadó nagyon részletesen bemutatta ezeknek a tárgyaknak a kutatásban betöltött szerepét. Kiemelte a tárgyak keltező értékét, amely Haus Dragendorf tipológiája alapján történik. Teljes körű képet kaphattak a hallgatók ezeknek a tárgyaknak a készítési folyamatáról egészen a nyersanyag kibányászásának menetétől az elkészült edények piacra kerüléséig. Beszámolt az előadó ezeknek a tárgyaknak a műhelyeiről és azok piacairól, melyből kirajzolódott, hogy ez a fajta kerámia a Római Birodalom egész területén elterjedt. Gabler Dénes kiemelte ezeknek az edényeknek a gyönyörű és pontosan megszerkesztett díszítését, és azt is, hogy ezeket igen gyakran hamisították. Az előadásának végén néhány szemléletes példát felhozva bemutatta, hogy milyen drágák is voltak ezek az edények.

Zsedényi Fanni