2016/2017. I. félév TDK

TDK 2016/2017 I. félév

Tanszékünk 2016. november 11-én megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciájára hat régészhallgató nevezett be pályamunkájával. A konferencián részt vett hat régészhallgató TDK-dolgozatának témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadásának értékelése alapján a zsűribizottság (B. Tóth Ágnes, Lajkó Orsolya, Felföldi Szabolcs) döntése értelmében a következő eredmények születtek:

 1. Osváth Zsófia: Néhány magyarországi vaskori üveggyöngy archeometriai vizsgálata
  Témavezető: Kulcsár Valéria
 1. Rácz Rita: Az övcsüngős női sírok amulettjei a pannoniai langobard kori temetőkben
  Témavezető: B. Tóth Ágnes
 1. Walter Dorottya: Sándorfalva–Eperjes késő szarmata település csillámos anyaggal soványított kerámia anyagának elemzése
  Témavezető: Vörös Gabriella
 1. Oláh Irma: Adatok Békés megye Árpád-kor településtörténetéhez, temetők és telepek
  Témavezető: Wolf Mária
 1. Molnár Karola: Kecskemét-Nagykőrösi utca 7–9. lelőhely kútjainak vizsgálata. Adatok a középkori-kora újkori kutak vizsgálatához
  Témavezető: Wolf Mária
 1. Pórszász Anna: Érmék tanulságai az Észak-Magyarországi temetőkben a 10. században
  Témavezető: Révész László

A bizottság döntése alapján mind a hat hallgató dolgozata továbbjutott a 2017-es tavaszi OTDK-ra.