Monográfiák

Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről

A Pósta Béla által Kolozsvárott létrehozott Régészeti Intézet 1910-ben önálló periodikát indított, mely tartalmi és formai színvonalával méltó társa lett kora vezető régészeti folyóiratainak. A Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából azonban csak 1919-ig jelenhetett meg. A Kolozsvári Egyetem Szegedre költözésével Pósta tanítványa, Buday Árpád, majd Banner János a dél-alföldi városban kezdett hozzá a régészképzés újjáteremtéséhez, ennek egyik fontos eszközévé vált az újraindított Dolgozatok is, amely 1925-től előbb a Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archeologiai Intézetéből, majd az egyetem  névváltását követően 1941-től a Dolgozatok a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből címet viselte 1943-ig, immár második megszűntéig. S bár régészeket a második világháborút követően az 1960-as évektől kezdve ismételten képeztek a szegedi egyetemen, sőt 1989-től önálló régészeti tanszék is felállt, egy önálló kiadványsorozat újraindítására csak 2009-ben, a tanszék fennállásának 20. évfordulóján nyíltak meg ismét a feltételek.

Az új könyvsorozat a Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről címet kapta. A sorozat főszerkesztői teendőit Révész László tanszékvezető, technikai szerkesztését Felföldi Szabolcs látja el, a sorozatszerkesztő munkáját a tanszék oktatóiból álló szerkesztőbizottság segíti, melynek tagjai abécé sorrendben: B. Tóth Ágnes, Kovács László, Kulcsár Valéria, Pintér-Nagy Katalin, Vörös Gabriella és Wolf Mária.

A könyvsorozat eddig megjelent kötetei:

  1. Kőhegyi Mihály – Vörös Gabriella: Madaras-Halmok. Kr. u. 2–5. századi szarmata temető. Szeged 2011.
  2. Németi János – Molnár Zsolt: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben: A Nagykároly–Bobáld-tell. — Bronzezeitliche Machtzentren in Nordwest-Siebenbrügen: Der Tell von Carei-Bobáld. Szeged 2012.
  3. A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szerk.: Révész László – Wolf M. Szeged 2013.