Dr. Pintér-Nagy Katalin

egyetemi adjunktus

Végzettség: régész – történész– magyar őstörténet előadó

Kutatási terület: nomád népek harcmodora, avar kor

E-mail: b.nagykatalin@gmail.com

Linkek:
Szakmai önéletrajz
Publikációk