Takács Melinda

Doktori iskola: SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Medievisztika program (abszolutórium)

Végzettség: régész

Kutatási terület: a Felső-Tisza-vidék késő avar és kora Árpád-kori településtörténete

E-mail: mtakacs86@gmail.com

Linkek:
Szakmai önéletrajz
Publikációk