Régészeti kiállítás Hódmezővásárhelyen

A Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke rendezésében Mit adott Hódmezővásárhely a magyar régészetnek? A szegedi egyetem régészeti tanszékének kutatási eredményei címmel nyílik kiállítás 2023. január 18-án, 17 órakor, a hódmezővásárhelyi múzeumban. A tárlat 2023. március 26-ig megtekinthető.

Mit adott Hódmezővásárhely a magyar régészetnek? Kiállításunk mottóját Banner János tanulmányának címéből kölcsönöztünk, ebben a szegedi egyetem Régészeti Tanszéke és a vásárhelyi múzeum mintegy évszázados közös múltját, régészeti eredményeit és máig élő kapcsolatának kezdeteit mutatja be.

A szegedi egyetem 1924-ben létrejött Archaeológiai Intézetének megalakulásától kezdve elsődleges céljai között szerepelt, hogy a dél-alföldi régészeti kutatásokat megalapozza, irányítsa. Az intézet/tanszék egykori és jelenlegi munkatársai jelentős szerepet vállaltak/vállalnak a Dél-Alföld mellett az ország különböző pontjain végzett régészeti feltárásokban, topográfiai munkákban és adatbázisok elkészítésében. A kiállítás a két világháború közötti és a jelenlegi tudományos eredményeket jeleníti meg.
A tárlat fókuszában az intézet/tanszék Hódmezővásárhelyhez kapcsolódó gyűjteményalapító tevékenysége, terepi munkái állnak. A két világháború között elsőként a város területén indította meg a szisztematikus régészeti vizsgálatokat, feltárásokat. Az ásatásoknál az újkőkorra helyeződött a hangsúly. Az intézet által elért eredmények nyomán a nemzetközi ősrégészeti kutatások térképére is felkerült Hódmezővásárhely. A múzeum és a szegedi régészeti tanszék szoros kapcsolata napjainkig fennáll.
A tárlat, melyet a hódmezővásárhelyi múzeum és a tanszékünk munkatársai és hallgatói rendeztek, az intézetünk/tanszékünk két világháború közötti és a jelenlegi kutatási eredményeit mutatja be.

A kiállítás előkészületei

 

A Vásárhelyi Televízió összeállítása a kiállításról

 

A kiállítás a „Hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása” című pályázat támogatásával valósul meg. A pályázati kategória kódja: NTP-TSZM-22

A kiállítás a Dél-alföldi Régészeti Egylet szervezésében valósult meg.