Párducz 111

Sok szeretettel meghívjuk az SZTE BTK Régészeti Tanszék Párducz 111. Konferencia Párducz Mihály (1908–1974) tiszteletére című rendezvényére.
Időpontja: 2019. november 4.
Helyszíne: Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Székháza, Szeged, Somogyi utca 7., 110. terem

Várunk minden kedves érdeklődőt!

A konferencia programja

10.30–10.40 Köszöntő
10.40–11.00 Pintér-Nagy Katalin: Párducz Mihály munkássága a szegedi Régészeti Intézetben
11.00–11.20 Masek Zsófia – Serlegi Gábor – Vágvölgyi Bence: Halomsíros temetők kutatása Párducz Mihály előtt és után
11.20–11.40 Istvánovits Eszter: A felső-Tisza-vidéki szarmata foglalás időpontja az újabb leletek fényében
11.40–12.00 Gindele Róbert: A szarmata kutatás helyzete Románia nyugati síkságán

12.00–13.00 Ebédszünet

13.00–13.30 A poszterek bemutatása
Csányi Viktor: Szarmata sír Hódmezővásárhely – Kishomokról
Kulcsár Valéria – Borsódi Martin: Használati vagy rituális? Egy új eszköztípus a szarmata Barbaricumban
Nagy Dániel: Szarmata temető Körösújfalu, Papp-tanya lelőhelyen

13.30–13.50 Vida István – Rózsa Zoltán – Kiss József Géza: A gádorosi éremlelet – Gondolatok Orosháza környékének római leletei kapcsán
13.50–14.10 Pintye Gábor: Két szarmata éremkincs a Nyírségből
14.10–14.30 Dinnyés István: Hun kori dénárkincsek a Kárpát-medence É-i és K-i részén
14.30–14.50 Walter Dorottya: Szarmata kerítőárkos temetkezések Csanádpalota–Országhatár M43 56. lelőhelyről

14.50–15.10 Kávészünet

15.10–15.30 K. Tutkovits Eszter: Szarmata temető Bükkábrány–Határszegen
15.30–15.50 Szebenyi Tamás: Temetőből és településről származó üvegedények Üllő 5–9. és Ecser 7. lelőhelyről
15.50–16.10 B. Tóth Ágnes – Szebenyi Tamás – Miháczi-Pálfi Anett: Rejtélyes fibulák – régészeti vizsgálatok egy szokatlan tárgycsoport témájában
16.10–16.30 Bőr Gabriella: Pixisek a Kárpát-medencei szarmata Barbaricumban
16.30–16.50 Kulcsár Valéria: Egy ritka karperec típus eredete és lehetséges kapcsolatai az alföldi Barbaricumon túl

16.50–17.50 Vita, zárszó